Vzdělávání pro zapojení peer konzultantů do sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněnímPraxe zapojování peer pracovníků (osob s vlastní zkušeností s duševním onemocněním) přímo do profesionálních týmů v rámci systému péče o duševní zdraví má v řadě vyspělých zemí dlouhodobou tradici a i v České republice již začali první peer pracovníci v týmech poskytovatelů sociálních služeb pracovat.
Samotná osobní zkušenost s nemocí ovšem jako výbava pro práci v sociálních službách nestačí. Úspěšné působení v roli peer pracovníka a jeho přínos pro ostatní členy týmu a pro klienty služeb je podmíněný kontinuální, odbornou a cílenou podporou v oblasti vzdělávání a také dostatečnou přípravou týmů, do kterých peer pracovník vstupuje.
V rámci projektu byly vytvořeny, akreditovány a zrealizovány dva vzdělávací kurzy:
  • Role peer konzultanta pro pracovníky v sociálních službách pro osoby s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

  • Peer konzultant v našem týmu pro pracovníky týmů, do kterých bude peer konzultant zařazen.


Kurz (48 hodin) se v rámci projektu uskutečnil 1x a bylo proškoleno celkem 12 osob. Do tvůrčího a lektorského týmu byli zapojeni 2 odborníci na duševní zdraví a 2 peer konzultanti.
Kurz (8 hodin) se v rámci projektu uskutečnil 3x, celkový počet proškolených osob byl 28.Do tvůrčího a lektorského týmu bylo zapojeno 5 odborníků na duševní zdraví, 1 peer konzultant a 1 peer lektor.
 
Období realizace: 1. 11. 2014 – 31. 10. 2015
Kontaktní osoba: Petr Bittner (projektový manažer), email: bittner@cmhcd.cz, GSM: +420 777 701 779
Lidé v projektu: Mgr. Pavel Říčan (odborný garant), MUDr. Zuzana Foitová (vedoucí týmu kurzu Role peer konzultanta), MUDr. Jan Stuchlík (vedoucí týmu kurzu Peer konzultant v našem týmu)