Vzdělávání v integrovaném přístupu k osobám s duální diagnózou (2011 – 2012)

Vzdělávání v integrovaném přístupu k osobám s duální diagnózou (2011 – 2012)

 
Projekt podpořený Operačním programem Praha Adaptabilita reaguje na vzrůstající počet osob, které trpí souběžně duševním onemocněním a poruchami spojenými s užíváním návykových látek (tzv. duální diagnózou). Na pacienty s duální diagnózou nejsou služby dostatečně vybaveny a pracovníci s nimi neumějí pracovat. Pokud se tyto osoby k nějaké péči dostanou, nastává často situace „otáčecích dveří“ – odkazování pacientů z jedné služby do druhé. Vhodné služby nebo systém služeb pro pacienty s duální diagnózou neexistují a chybí i ucelený vzdělávací systém i vzdělavatel.

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví na tento problém reaguje a vzdělá během projektu 12 odborníků v oblasti péče o duševní zdraví. V druhé polovině projektu bude vytvořen na základě nově získaných znalostí vzdělávací program pro poskytovatele služeb s duální diagnózou, který bude ověřen na pracovnících Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví a pracovnících partnerů projektu.

Obsah

cd.part1.rar 

cd.part2.rar