Vznik a podpora Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS) (1999 – 2007)

V rámci pomoci při vzniku nových odborných organizací Centrum podpořilo v roce 1999 vznik Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví. V současné době poskytuje Asociaci organizační a technické zázemí. AKS je občanské sdružení, které sdružuje poskytovatele extramurálních sociálně-zdravotních služeb pro osoby s psychotickou duševní poruchou. Jejích cílem je aktivní prosazování práv a zájmů poskytovatelů služeb komunitní péče, rozvoj a zkvalitňování stávajících a nově vznikajících služeb.
Vznik Asociace byl podpořen programem MATRA nizozemského ministerstva zahraničních věcí.