Vznik a podpora České asociace pro psychické zdraví (ČAPZ) (1996 - 1998)

V roce 1996 vznikla za podpory CRPDZ Česká asociace pro psychické zdraví, občanské sdružení uživatelů psychiatrické péče a jejich blízkých, poskytovatelů péče a širší veřejnosti. Asociace pomáhá vytvářet v České republice prostředí příznivé pro ochranu duševního zdraví občanů. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví poskytovalo po dobu dvou let této asociaci organizační zázemí a odborné konzultace.