Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (2009 – 2011)


 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Obsahem projektu je vzdělávání pracovníků neziskových organizací zabývajících se péčí o duševně nemocné. Vzdělávání proběhne prostřednictvím stážových programů v zahraničních organizacích (Finsko, Holandsko), které nabídnou srovnání s českým systémem péče a příklady dobré praxe. Vzděláno bude 40 lidí, převážně pracovníků ve stávajících komunitních zařízeních (chráněné bydlení a práce, krizová centra).

Obsah