Podpora duše II - Klíčová aktivita 3 - Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví

Období realizace: 1.4.2020 - 31.03.2022

Realizátorem projektu Podpora duše II (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340) je Moravskoslezský kraj. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s. je do projektu zapojeno jako subdodavatel klíčové aktivity 3 - Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví.

 
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit a rozvíjet služby pro osoby s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji a přispět k začlenění těchto osob do běžné společnosti. Cílem aktivity, které má Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví na starosti, je pak zapojení 22 peer konzultantů do systému péče o osoby s duševním onemocněním. Do projektu se zapojily následující organizace - Psychiatrická nemocnice v Opavě; Fakultní nemocnice Ostrava; Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z.s.; Charita Frýdek-Místek; MENS SANA, z.ú.; Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace -, které ve svých týmech peer konzultanty zaměstnají.

Jako „peer konzultant“ je označován člověk, který prošel duševním onemocněním a z tohoto onemocnění se postupně natolik zotavil, že může podat pomocnou ruku lidem, kteří si onemocněním právě procházejí. Zapojení peer konzultantů do týmů zlepšuje přístup pacientů/klientů k jejich procesu uzdravování, zvyšuje subjektivní spokojenost se službami, a tím posiluje jejich sebevědomí a zároveň plní destigmatizační funkci.

Aktivita vede k sociálnímu začleňování osob s duševním onemocněním formou zaměstnání peer konzultantů, zároveň dojde ze strany peer konzultantů k podpoře osob, které se v dané době nachází v nepříznivé sociální situaci v důsledku svého duševního onemocnění.
 
Kontaktní osoba poskytovatele projektu:
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

Mgr. Lenka Březinová
Projektová manažerka
tel.: 778 502 171
e-mail: brezinova@cmhcd.cz

Kontaktní osoby realizátora projektu:
Moravskoslezský kraj

Mgr. Daniela Matějů
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 592
e-mail: daniela.mateju@msk.cz

Mgr. Hana Čtveráčková, DiS.
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 647
e-mail: hana.ctverackova@msk.cz