Zdravotnická prevence kriminality (2001 – 2004)

Studie se zabývala problematikou zdravotní prevence kriminality a definováním preventivních postupů a aktivit rezortu zdravotnictví. Hlavními dvěma podoblastmi projektu byla ochrana dětí a seniorů před násilím. V závěru tříletého období byly vypracovány vzdělávací moduly postgraduálního vzdělávání objasňující problematiku týrání a zneužívání dětí.
Projekt byl podpořen grantem Ministerstva zdravotnictví ČR.