09.02.2016

Pozvánka na 34. Konferenci sociální psychiatrie


Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s. jako tradiční spolupořadatel Konferencí sociální psychiatrie vás zve na její 34. pokračování ve dnech 24. - 26. listopadu 2016 v Táboře. V roce 2016 s podtitulem Společně na cestě změn...
Více na www.socialnipsychiatrie.cz nebo na přiloženém 1. oznámení .

25.01.2016

Zpráva o přínosu zapojení peer konzultantů


Nabízíme k zajímavé četbě Zprávu o přínosu zapojení peer konzultantů - evaluační zprávu z projektu Vzdělávání a trénink osob s duševním onemocněním na pozici peer konzultantů.

19.01.2016

Pozvánka na přednášky prof. Davida Cromptona


Dovolujeme si Vás pozvat na přednášky prof. Davida Cromptona, australského výzkumníka a nositele inovativních přístupů v péči o duševně nemocné. První přednáška se uskuteční v NUDZ v Klecanech dne 8. března, druhá dne 9. března na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze 2. Přednášky jsou v angličtině se zajištěným simultánním překladem.
Vstup zdarma.

11.11.2015

Proběhne workshop s partnerem z Norska


V projektu „Vytvoření multidisciplinární poradny a platformy destigmatizačního webu“ proběhne workshop s norským partnerem z Buskerud and Vestfold University College. Přijedou pracovníci z Institutu pro výzkum duševního zdraví a závislostí, který je součástí univerzity. Jeho výzkumné aktivity se orientují na zkoumání podmínek prostředí a praxe, které podporují proces zotavení. Zapojení uživatelů do výzkumu na pozicích konzultantů, výzkumníků nebo poradců je velmi podporováno.

12.10.2015

Proběhla pilotní výuka kurzu Umíme se domluvit: sociální práce s duševně nemocnými zaměřená na zotavení klienta


Kurz byl vytvořen v rámci projektu „Vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v přístupu k lidem s duševním onemocněním“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům širší spektrum znalostí pro práci s duševně nemocným klientem a je určen především sociálním pracovníkům státní správy.  Je koncipován jako dvoudenní (16 výukových hodin) a je akreditován u MPSV podle zákona 108/2006 Sb.

30.09.2015

Spuštěna psychiatrická poradna se zapojením peer poradců s vlastní zkušeností


Máte psychické potíže? Obavy z kontaktu s odborníkem? Chcete další názor na svou léčbu? Setkali jste se s diskriminací? Na váš dotaz může odpovědět i člověk, který má sám zkušenost s duševní nemocí.

17.09.2015

Podpora reformy péče o duševně nemocné v Moldavsku


Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví vyhrálo v partnerství s Člověkem v tísni, Centrem pro podporu transformace a Keystone human services Moldova výběrové dotační řízení České rozvojové agentury na podporu transformace péče o duševně nemocné v Moldavsku.

31.08.2015

Úvodní školení k nástroji WRAP® pro peer poradce na Stopstigma.cz


Ve dnech 27. a 28. srpna proběhlo úvodní školení v tvorbě WRAP® (Wellness Recovery Action Plan; Akční plán zotavení a duševní pohody) pro peer poradce v projektu „Vytvoření internetovém multidisciplinární poradny a platformy destigmatizačního webu“, který je podpořen grantem z Norska. WRAP® je celosvětově používaný nástroj pro udržení duševní pohody a zmírnění nepříjemných pocitů a stavů spojených s duševním onemocněním.

08.07.2015

Nové vzdělávací kurzy a akreditace MPSV


Aktuálně jsme získali akreditaci MPSV pro vzdělávací kurzy: Destigmatizace - stigma a diskriminace lidí s duševním onemocněním a Self management a rovněž pro kurzy Umíme se domluvit: sociální práce s duševně nemocnými zaměřená na zotavení klienta a Role peer konzultanta v týmu sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním.

03.07.2015

Aktivní účast Centra na 3rd European Congress on Assertive Outreach


Zástupci Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví se zúčastnili bohatého programu mezinárodní konference Third European Congress on Assertive Outreach v Oslu v termínu od 24. - 26. června.
Účast na konferenci byla financovaná z Norských fondů, proto se jí mohli zúčastnit dva odborní garatni projektu

Zobrazeny výsledky 151-160 (z 172)
 |<  <  9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  >  >|