Rozdělení neurotických poruch

Tuto skupinu poruch lze podle převažujících potíží rozdělit do následujících podskupin:

Fobické úzkostné poruchy

Jiné úzkostné poruchy

Obsedantně kompulzivní porucha

Reakce na stres a poruchy přizpůsobení

  • Akutní reakce na stres

  • Posttraumatická stresová porucha

  • Poruchy přizpůsobení

Dissociativní poruchy

Somatoformní poruchy

  • Somatizační porucha

  • Somatoformní vegetativní dysfunkce

  • Hypochondrická porucha

  • Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha

Jiné neurotické poruchy

  • Neurastenie

  • Depersonalizační a derealizační syndrom