Smíšené epizody

Smíšené epizody patří asi k nejkomplikovanějším. Mánie a deprese se objevují najednou nebo se během dne opakovaně střídají. Jednotlivci jsou popudliví nebo podráždění jako při manické epizodě, ale také se cítí bezmocní a depresivní. Díky kombinaci veliké energie a deprese představují smíšené epizody největší riziko sebevražd.