Jaká je příčina poruch osobnosti?

Psychosociální vlivy, které začínají působit v raném dětství a jsou tedy odvozovány od formování tehdejších nejbližších vztahů (zpravidla s matkou, otcem, později s dalšími blízkými lidmi) dávají základ vnitřní zkušenosti, která pak určuje tzv. organizaci osobnosti. Ta se pak uplatňuje a upevňuje při navazování dalších vztahů a v pozdějším sociálním fungování vůbec. V této souvislosti bývá též zmiňován charakter, jehož faktory vyplývají ze vztahových zkušeností a který je na rozdíl od temperamentu založen více na vědomých rozhodnutích jedince. Formování charakteru tedy do značné míry souvisí se zvládnutím vývojových etap, jejich úskalí (krizí) a je zásadně ovlivněno vztahy.

Zjednodušeně řečeno, určitý základ pro formování osobnosti je nám dán biologicky, její další formování a vývoj pak odvisí od vztahů. Vztahy se utváří od raného dětství, kdy si jedinec buduje základní důvěru v okolní svět. Pokud se jí z nějakého důvodu nepodaří získat (například odmítání, emoční nestálost blízké osoby, kritičnost, výbušnost, napjatá situace mezi rodiči), použije formující se ego proti nejistotě a z ní vyplývající úzkosti obranné mechanismy, které v určitých etapách mohou pomoci jedinci přežít, později mu ale mohou komplikovat sociální fungování a kvalitu života vůbec.

MUDr. Petr Příhoda
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov