Jednotlivé poruchy osobnosti

Poruchy osobnosti lze rozdělit do tří skupin či klastrů. Ty, které náleží společně do jednoho z nich, mají některé rysy podobné.

Klastr A - podivíni, excentrici (schizoidní , paranoidní a schizotypální porucha osobnosti)

Klastr B - dramatičtí, emotivní, nevyzpytatelní (antisociální , histrionská , narcistická a hraniční porucha osobnosti )

Klastr C - úzkostní, bojácní, pedanti (vyhýbavá, závislá a anankastická porucha osobnosti)