Léčba poruch osobnosti

  • Psychoterapie

    Hlavní metodou pro léčbu poruch osobnosti je dlouhodobá psychoterapie, která spočívá v postupném uvědomování si svého procesu a tak snad i možnosti docílit alespoň nějaké změny. Základní strukturu, která je do značné míry formována dědičnými vlivy a temperamentem pravděpodobně příliš změnit nelze. Na druhou stranu její organizace by mohla být pozměněna směrem k větší schopnosti adaptace, která může vést ke zlepšení kvality života. Práce je to dlouhodobá a systematická.

    Detailně propracované manuály k léčbě poruch osobnosti, a tedy i poměrně pevnou strukturu, má kognitivně - behaviorální terapie, cestu k uvědomění a změně ukazují taképsychoanalytické a dynamické školypodobně jako Gestalt terapie a existenciální směry.

  • Farmakoterapie

    Farmakoterapeutická léčba poruch osobnosti je orientovaná na příznaky, jako jsou úzkost, impulzivita, deprese, narušené vnímání reality hraničící s psychotickým stavem a podobně. Šetrné dávky psychofarmak mohou pomoci zvládat úzkost či snížit impulzivitu, upravit kolísání nálady, napětí či depresivní rozlady, projasnit myšlení. Farmakoterapii se doporučuje vždy kombinovat s nějakou formou psychoterapie či resocializace.>

MUDr. Petr Příhoda
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov