Poruchy osobnosti v souvislosti s výskytem duševních nemocí

Poruchy osobnosti nepatří mezi psychiatrická onemocnění v pravém slova smyslu, jde, jak již bylo řečeno o extrémní vystupňování některých vlastností, které pak zásadně ovlivňují život jedince, přivádí ho do problémů a stávají se tak ve své přemrštěné míře komplikujícími a nežádoucími.

Z hlediska popisné psychiatrie se mohou u pacientů s poruchou osobnosti častěji vyskytovat příznaky, které již spadají do kategorie duševních nemocí. Například u hraniční poruchy osobnosti (viz dále) se častěji vyskytují poruchy nálady či schizoafektivní poruchy, u vyhýbavých a závislých osobností mohou příznaky naplnit kategorii úzkostných poruch. U schizofrenie je určení koexistence s poruchou osobnosti problematičtější, neboť toto onemocnění ji samo o sobě mění. Někdy lze vystopovat poruchu osobnosti ještě před rozvojem schizofrenního onemocnění, pak hovoříme o tzv. premorbidní poruše osobnosti. Otázkou je, zda je současný výskyt takovýchto poruch skutečností, nebo zda jde o nedokonalost diagnostického systému postaveného především na popisu příznaků. Srozumitelnější a jednoznačnější je častější výskyt poruchy osobnosti současně se závislostí na psychotropních látkách či s poruchami příjmu potravy.

MUDr. Petr Příhoda
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov