Tělesné komplikace mentální anorexie

   

Orgán

Symptomy

Příznaky

Výsledky laboratorních testů

Celé tělo

Slabost, únava

Podvýživa

Nízký index váhy/tělesné hmoty, nízké procento tělesného tuku při antropometrickém vážení nebo vážení pod vodou

Centrální nervový systém

Apatie, špatná koncentrace

Zhoršení poznávacích schopností, melancholická, podrážděná nálada

CT snímek: ventrikulární zvětšení
MRI: zmenšení šedé a bílé hmoty mozkové

Kardiovaskulární a periferní cévní systém

Bušení srdce, slabost, závrať, chytání dechu, bolest na prsou, studené končetiny