Dětská psychologie

Problematika psychických poruch u dětí a dospívajících je velice široká a různorodá. Patří sem potíže, které se v dětském věku začínají projevovat a mohou v dospělosti v nějaké formě pokračovat, jiné jsou pro tento věk typické.

Podstatné je, že dítě není zmenšenina dospělého. To je podstatné při rozhodování, o jaký problém se jedná a zvláště pak při volbě vhodné péče - léčbě, krizové intervenci či tréningu. Typickým příkladem jsou deprese: Dospělí tyto stavy obvykle prožívají jako smutek, pocity prázdnoty, beznaděje, trpívají poruchami spánku, někdy nechutenstvím, jindy se přejídají. Malé děti předškolního věku většinou depresi vnímají jako různé tělesné bolesti a sníženou chuť k jídlu. Starší děti pak kromě uzavřenosti a smutku mohou být více podrážděné a „zlobí“.

Pokud dítě či dospívající trpí nějakou duševní poruchou, je v krizi či má potíže spojené se školou (například specifické poruchy učení), vyhledáváme pomoc u dětského specialisty ať už v oboru psychologie, psychiatrie nebo speciální pedagogiky. Je třeba používat jiný přístup, jiné léčebné postupy případně často jiné léky a mnohem více než u dospělých je podstatné pro úspěšné zvládnutí problému zapojení celé rodiny.

Mgr. Jan Kulhánek
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov