Specifické poruchy učení

Formálně by tato problematika patřila k poruchám psychického vývoje, jedná se však o tak častý jev, že si jistě zaslouží zvláštní kapitolu. Do této kategorie patří porucha čtení (dyslexie), porucha psaní (dysgrafie), porucha počítání (dyskalkulie) a porucha pravopisu (dysortografie). Důležité je, že ne každé dítě, které má potíže se čtením, psaním, počítáním či gramatikou trpí specifickou poruchou učení. Podstatné je, aby takové dítě bylo alespoň průměrně inteligentní (to lze zjistit testem inteligence u dětského psychologa), aby netrpělo nedostatkem péče v málo podnětném prostředí (nebylo zanedbané), aby dostalo adekvátní péči ve škole (všechny tyto dovednosti se děti učí, musejí mít proto pro učení dobré podmínky). Také nesmí jít o důsledek špatně korigované zrakové či sluchové vady.

Je velmi dobré problém rozpoznat včas, můžeme tak dítěti se slušnými intelektovými schopnostmi pomoci neztratit chuť se učit, nerezignovat na školní výkon a nakonec plně využít jeho schopností. Specifické poruchy školních dovedností stanoví obvykle odborník (psycholog či speciální pedagog) v pedagogicko-psychologické poradně, kam doporučí návštěvu nejčastěji škola. Další postup je kombinací tréningu, který vyžaduje dobrou spolupráci rodičů, a adekvátního přístupu ve škole (určité úlevy, někdy speciální třídy).

Příběh Jardy:
Jarda byl ve svých šestnácti letech úspěšným studentem gymnázia se zájmem o přírodovědu. Jeho začátek studijní kariéry však nebyl jednoduchý - do základní školy se jako řada jiných dětí těšil, rodiče ale měli obavu z jeho „neposednosti“ a menší zručnosti. Ve škole se záhy ukázalo, že Jarda při psaní zaměňuje písmenka, zrcadlově je přehazuje, píše pomalu a „škrábe“. Toto bral dost úkorně, do školy se přestal těšit a napětí, které způsoboval strach z neúspěchu a z kritiky vybíjel vyrušováním při hodině.
Na doporučení třídní učitelky kontaktovali rodiče pedagogicko-psychologickou poradnu, kde byl Jarda vyšetřen. Výsledkem byla diagnóza Dysgrafie, rodiče dostali úkoly pro trénink psaní, ve škole měl Jarda upravené hodnocení písemného projevu. Napětí ustoupilo velmi rychle a během několika let se pomocí tréninku a celkového dozrávání do značné míry upravili i Jardovy potíže se psaním.