Dědičnost a schizofrenie

Příbuzní pacientů trpících schizofrenií mají větší riziko, že se u nich nemoc rozvine, než ostatní. Toto riziko postupně narůstá, čím více se příbuzný geneticky podobá schizofrenní osobě. Studium u osob adoptovaných v kojeneckém věku naznačuje, že zvýšené riziko schizofrenie u příbuzných zjištěných případů je spíše určováno dědičností než prostředím.

U dětí osob se schizofrenií je obdobně zvýšený výskyt této nemoci bez ohledu na to, zda byly vychovávány svými biologickými rodiči nebo adoptivními rodiči. Podobně, rodinná anamnéza osob se schizofrenií, které byly vychovávány adoptivními rodiči, odhaluje zvýšený výskyt této nemoci mezi jejich biologickými příbuznými, ne však mezi jejich příbuznými, získanými adopcí (Heston 1966; Kety a kol., 1968; Kety a kol., 1975; Tienari a Wynne 1994).