Neurovývojová hypotéza schizofrenie

V nedávné době se objevil názor, že schizofrenie je neurovývojovou poruchou (Weinberger 1995a), "při které dochází během vývoje mozku k primárnímu poranění mozku nebo patologickému procesu dlouho před klinickým projevem nemoci" (Weinberger 1995b). Podle tohoto názoru by bylo možné, že pacienti se schizofrenií prodělali v prenatálním období určitou formu nesprávného vývoje mozku, a to zejména během druhého trimestru prenatálního vývoje. Z mnoho neurobiologických důvodů by se taková porucha projevila teprve během rané dospělosti, kdy se některé vybrané neuronové systémy, dospívající dlouho po narození, stanou neschopnými vyrovnat se s některými typy psychosociálního stresu a proměnlivosti života.
Přestože tento názor nebyl dosud potvrzen (Cannon 1997), existují některé důkazy, které ho podporují. Bylo zejména prokázáno, že komplikace v těhotenství a při porodu zvyšují riziko rozvoje schizofrenie dva až třikrát, pravděpodobně z důvodu poškození rozvíjeného se mozku (McNeil 1988; Geddes a Lawrie 1995; Goodman 1988; Kendel a kol., 1996). Zdá se, že důležitým faktorem je porodní hypoxie (nedostatečný přívod kyslíku pro plod), která se objevuje u přibližně 20 %-30 % lidí trpících schizofrenií, ve srovnání se základní mírou výskytu 5 %-10 % v populaci obecně (McNeil, 1988; Cannon 1998). Riziko výskytu schizofrenie se zvyšuje s počtem komplikací při porodu (McNeil 1988; Kendell a kol., 1996; Eagles a kol., 1990; O'Callaghan a kol., 1992; Guenther-Genta a kol., 1994).

Riziko nitroděložního poškození mozku se zvyšuje, pokud se těhotná žena nakazí virovým onemocněním. Bylo zjištěno, že ke konci zimy nebo na jaře se rodí více lidí se schizofrenií než v jiných ročních obdobích (Torrey a kol., 1988) a že se procento lidí se schizofrenií narozených v tomto období zvyšuje po epidemiích virových onemocnění, jako je chřipka, spalničky nebo plané neštovice (Mednick a kol., 1987; O'Callaghan a kol., 1991; Barr a kol., 1990; Sham a kol., 1992). Nicméně, virová nákaza v těhotenství se na zvýšeném riziku schizofrenie pravděpodobně podílí pouze malým zlomkem (Adams a kol., 1993; Wilcox a Nasrallah 1987).