Příčiny vzniku schizofrenie

Ačkoliv pravé příčiny vzniku schizofrenie nejsou známy, je zřejmé, že riziko onemocnění zvyšují některé faktory. Vzájemným působením těchto faktorů je ovlivněn rozvoj a průběh schizofrenie (Strauss a Carpenter 1981; Weinberger a Hirsch 1995), přičemž různé faktory hrají více či méně podstatnou roli v různých fázích rozvoje této choroby.

Predispozice novorozenců pro rozvoj schizofrenie jsou dány genetickými faktory a komplikacemi v těhotenství a při porodu. Načasování počátku choroby v pozdějším životě závisí na míře i náchylnosti jednotlivce a na schopnosti organismu odolávat různým stresovým situacím. Narůstající stresy mohou být biologického charakteru (například zneužívání halucinogenů) nebo sociální (například ztráta rodinného příslušníka). Tyto a další faktory spolu s životními stresy rovněž ovlivňují průběh a výsledný stav poruchy.

Příčina onemocnění není zatím dokonale prozkoumána. Podílí se na něm vzájemné působení četných faktorů, včetně genetických faktorů, komplikací v těhotenství a při porodu, jež mohou ovlivňovat vývoj mozku. Důležitou roli při rozvoji choroby hrají také biologické a sociální stresy.