F21 - Schizotypální porucha

Porucha charakterizovaná excentrickým chováním a odchylkami myšlení a afektivity, které podobají těm, které lze pozorovat u schizofrenie. Porucha má trvalý průběh s kolísavou intenzitou. Má mnoho charakteristických rysů společných se schozofrenními poruchami a je s nimi pravděpodobně geneticky příbuzná, ale neobjevují se u ní halucinace, bludy a závažné poruchy chování, jako u samotné schizofrenie. Někdy se rozvine do jasné schizofrenie. Není určitý začátek a obvykle ani vývoj a průběh jako u poruchy osobnosti. Je častější u jedinců, kteří jsou geneticky příbuzní se schizofreniky, a má se zato, že tento stav je částí geentického spektra schizofrenie.