F22 - Poruchy s trvalými bludy

 
Do této skupiny patří různé stavy, u nichž dlouhotrvacící bludy tvoří jedinou nebo nejnápadnější klinickou charakteristiku a které se nemohou klasifikovat jako organické, schizofrenní nebo afektivní. Jsou pravděpodobně heterogenní, a zdá se, že jsou v jakémsi vztahu se schizofrenií.

Dělí se na tyto podskupiny:
F22.0 Porucha s bludy
F22.8 Ostatní poruchy s přetrvávajícími bludy
F22.9 Perzistující porucha s bludy nespecifikovaná