F23 - Akutní a přechodná psychotická porucha

Skupina se dále dělí na:
F23.0 Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů
F23.1 Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie
F23.2 Akutní psychotická porucha podobná schizofrenii
F23.3 Jiné akutní psychotické poruchy převážně s bludy
F23.8 Jiné akutní a přechodné psychotické poruchy
F23.9 Akutní a přechodné nespecifikované psychotické poruchy