F25 - Schizoafektivní poruchy

Skupina se dále dělí na:
F25.0 Schizoafektivní porucha, manický typ
F25.1 Schizoafektivní porucha, depresivní typ
F25.2 Schizoafektivní porucha, smíšený typ
F25.8 Jiné schizoafektivní poruchy
F25.9 Schizoafektivní porucha, nespecifikovaná