F20 - F29 - Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy

Psychotické poruchy jsou charakteristické ztrátou schopnosti adekvátní orientace v sobě samém i v okolním prostředí. Schizofrenie je nejčastější a nejdůležitější onemocnění této skupiny.