F20 - Schizofrenie

Schizofrenie (dg. F20) je duševní porucha, která se projevuje charakteristickým narušením myšlení a vnímání, poruchou emotivity a osobnostní integrity. Patří k nejzávažnějším duševním poruchám.

Dělí se na tyto podskupiny:
F20.0 Paranoindní schizofrenie
F20.1 Hebefrenní schizofrenie
F20.2 Katatonní schizofrenie
F20.3 Nediferencovaná schizofrenie
F20.4 Postschizofrenní deprese
F20.5 Reziduální schizofrenie
F20.6 Schizofrenie simplex
F20.8. Jiná schozofrenie
F20.9 Nespecifikovaná schizofrenie 

Více informací o schizofrenních poruchách najdete přímo zde.