F30 - F39 - Afektivní poruchy (poruchy nálady)

Základem poruch v této sekci je změna nálady nebo afektivity obvykle k depresi (spojené z úzkostí nebo bez ní) nebo k elaci (mánii). Tuto změnu nálady obvykle doprovází změna celkové aktivity a většina ostatních příznaků je buď sekundární ke změnám nálady a afektivity nebo se v souvislosti s těmito změnami snadno pochopí. Většina poruch má tendenci k relapsům a začátek jednotlivých fází má často vztah ke stresovým událostem nebo situacím.