F40 - F48 - Neurotické, steresové a somatoformní poruchy

Tato sekce obsahuje tři typy poruch, které mají historickou souvislost s pojem neurózy a také vzhledem k souvislosti, kterou má značná část těchto poruch s psychologickými příčinami.