F54 - Psychologické a behaviorální faktory, spojené s chorobami nebo poruchami, zařazenými jinde

Skupina se dále nedělí.