F80 - Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka

Skupina se dále dělí na:
F80.0 Specifická porucha artikulace řeči
F80.1 Expresivní porucha řeči
F80.2 Receptivní porucha řeči
F80.3 Získaná afázie s epilepsií (Landau-Kleffner)
F80.8 Jiné vývojové poruchy řeči nebo jazyka
F80.9 Vývojová porucha řeči nebo jazyka nespecifikovaná