F81 - Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Skupina se dále dělí na:
F81.0 Specifická porucha čtení
F82.1 Specifická porucha psaní a výslovnosti
F82.2 Specifická porucha počítání
F82.3 Smíšená porucha školních dovedností
F82.8 Jiná vývojová porucha školních dovedností
F82.9 Vývojová porucha školních dovedností nespecifikovaná