F82 - Specifická vývojová porucha motorických funkcí

Skupina se dále nedělí.