F88 - Jiné poruchy psychického vývoje

Skupina se dále nedělí.