F80 - F89 - Poruchy psychického vývoje

Poruchy zařazené pod F80 - F89 mají společné následující rysy: a) začátek v útlém nebo dětském věku, b) narušení nebo opoždění vývoje funkcí úzce souvisí s biologickým zráním centrálního nervového systému, c) průběh je stálý bez remisí a relapsů, které jsou charakteristické pro četné duševní poruchy