Je to BP? příznaky

Dobrý den, pokusím se zestručnit můj příběh. Dostala jsem se do péče psychiatričky pro problémy s komunikací - sociální fobie. Časem jsem u sebe začala pozorovat příznaky, které jsou velmi podobné bipolární poruše. Deprese u mě trvá 4 týdny – sebevražedné a vtíravé myšlenky, úzkost, podrážděnost, nechuť něco dělat, spavost, strach atd. Poté následuje obrat do manického období (nebo spíše hypomanického), které trvá 2 týdny a mám dobrou náladu, miliony nápadů, utrácím spoustu peněz!, chci dělat věci, které bych jindy nikdy neudělala (např. nechat si udělat tetování), mám dojem, že vše zvládnu, spím jen pár hodin denně atd. Tyto příznaky jsem pozorovala několik měsíců a zapisovala jsem si je. Pod vlivem depresí, které mne velmi ničily, jsem začala tento problém řešit s moji prak. lékařkou. Předala jsem ji soupis nálad, které jsem prožívala a ta zaslala soupis psychiatričce, aby rozhodla. Když jsem se na psychiatrii na to ptala, jelikož jsem byla opravdu zničená a přála si jen pomoct od těch šílených myšlenek a zastavit nekončící koloběh, řekla mi jen že bipolární porucha to není, protože bych "musela být při manické fázi mimo smysly a nevnímat realitu". Tímto to nejen že uzavřela, ale dále se ani nezabývala tím, že i bez diagnózy se stále potýkám s těmi „ostatními“ problémy/příznaky a na ně mi nenabídla žádnou léčbu či pomoc. Proto bych věděla ráda Váš názor, ač pochopím, že z tohoto stručného popisu nelze přímo soudit. Souhlasíte s rozhodnutím a postupem psychiatričky? Děkuji
Avatar

Petr Příhoda

Odpověď odborníka:
Dobrý den, obecně mohu říci, že práce psychiatra zahrnuje také to, že naslouchá svým pacientům, informacím, které o sobě přiknášejí, věnuje pozornost a zaujímá k nim své odborné stanovisko, které je schopen vysvětlit. Co se týká bipolární afektivní poruchy, tak výskyt manií, kdy je člověk takříkajíc mimo realitu (odborně se to nazývá psychotická manie), je typický pouze pro jeden typ BAP, odborně BAP prvního typu. U BAP druhého typu se střídají deprese se stavy hypomanie (slabší manie). V hypomanii má člověk zpravidla povznesenou náladu, cítí se být plný energie, bývá velmi akční a jeho okolí to často registruje. V takové fázi může (ale nemusí) dělat různá neuvážená rozhodnutí, nelze ale tvrdit, že je mimo smysly či mimo realitu. Bipolární poruchu také připomíná další porucha, která se nazývá cyklothymie a která tvoří samostatnou diagnostickou jednotku. Zde může mít kolísání nálady podobnou dynamiku jako v případě bipolární poruchy s tím, že hlouibka či délka jednotlivých epizod nesplňuje kriteria pro BAP.
Avatar

Lenka

Odpověď peer poradce:
Dobrý den, s bipolární poruchou se potýkám již řadu let. Zažívala jsem zpočátku hlavně mánie, které často končívaly hospitalizací, posléze i deprese, ale také celkem dlouhá bezproblémová období. O této poruše jsem se dozvěděla řadu informací nejen na základě vlastní zkušenosti, ale také od lékařů a prostřednictvím jiných lidí s diagnózou BAP. Bipolární porucha se může projevovat různými způsoby, někdo zažívá pouze depresivní fáze, někdo manické, periody střídání mánií a depresí se také mohou lišit. Podle některých psychiatrů se může člověk s diagnózou BAP někdy téměř zcela uzdravit (pokud se začne léčit včas a je v relativně mladém věku). Postoj Vaší psychiatričky mě velmi překvapuje. Její tvrzení že byste musela být při manické fázi mimo smysly a nevnímat realitu se mi zdá opravdu scestná. I když já jsem v závěrečné fázi mánií v takovémto stavu bývala, vím o jiných lidech s touto diagnózou, kteří byli v mánii „pouze“ zrychlení, propadali workoholismu, nemohli spát, až se dostali na pokraj úplného vyčerpání. Navíc si myslím, že bez ohledu na diagnózu bylo povinností Vaší lékařky nabídnout Vám adekvátní léčbu a pomoc. Na Vašem místě bych rozhodně vyhledala jiného psychiatra a své potíže konzultovala s ním. Držím Vám palce a přeji hodně štěstí.


Zpět na seznam