OMEZENÍ SVÉPRÁVNOSTI

Měla by být omezena moje svéprávnost, když pošlu příbuznému Třistatisíc korun? Pacient
Avatar

Petr Příhoda

Odpověď odborníka:
Neznám okolnosti, takže na váš dotaz nemohu odpovědět. Obecně, řízení o omezení svéprávnosti musí zahájit soud. To může udělat tehdy, pokud k tomu někdo konkrétní podá návrh nebo podnět. To se zpravidla děje tehdy, pokud pacient svým konáním pod vlivem poruchy sám sobě škodí a jeho schopnosti to rozpoznat a uvědomit si důsledky jsou oslabené. Většinou jde o problém, který se opakuje. Vždy je třeba případ prošetřit a soudem pověřený soudní znalec v oboru psychiatrie takového člověka vyšetří a na základě toho vyhotoví posudek. V něm soudu odpoví na konkrétní. K rozsudku pak soud přihlédne při svém rozhodování. Jste-li pacient a máte-li v souvislosti s tím z toho obavy, proberte to se svým lékařem.


Zpět na seznam