schizofrenie

Dobrý den. Chtěl bych se vás zeptat, jestli lze zjistit začínající schizofrenii, nebo již nemoc jak takovou pomocí pozitronové emisní tomografie mozku?
Avatar

Petr Příhoda

Odpověď odborníka:
Dobrý den, funkční zobrazovací metody jako je PET a některé další udělaly v oblasti výzkumu schizofrenie obrovský pokrok. Zdá se, že některé formy psychotických poruch mají oproti zdravým kontrolám ve zobrazení charakteristické odlišnosti, ne ale vždy, nehledě na to, že naopak zdraví jedinci, často příbuzní těch nemocných, mohou mít podobné odchylky. Proto stojí diagnostika schizofrenie stále především na příznacích, které se zjevně projevují. Současné psychodiagnostické metody jsou schopné odhalit i riziko časného vývoje tohoto onemocnění.


Zpět na seznam