Strach z psychicky nemocného

Dobrý den, bydlíme vedle psychicky nemocného souseda. Co víme, tak jako dítěti mu byla diagnostikována schizofrenie. Neví se v jakém je přesně zdravotním stavu, protože odmítá jakoukoli léčbu a návštěvu lékaře(je mu 28 let). Projevuje známky vysoké agresivity, jako malý krutě týral psa, bezdůvodně napadal a utočil na své vrstevníky, nejsou to ani dva roky, co se jeho vlastní matka musela odstěhovat z domu, jelikož ji několikrát vyhrožoval smrtí. Žije s ním už pouze jeho otec, celý zbytek rodiny s ním přerušil kontakt a mluví o něm, jako o časované bombě. Z domu vychází hlavně v noci, přes den jej člověk vidí zřídka, ale vždy za doprovodu otce. Máme velmi vysokou obavu o vlastní bezpečí. Navíc bydlíme hned vedle základní školy a nikdo neví, kdy se může cokoli stát. Co můžeme v této situaci podniknout? Je nějaký způsob, jak jej dostat do ústavu na léčení?
Avatar

Petr Příhoda

Odpověď odborníka:
Dobrý den, asi by stálo za to mít o této problematice dostatek informací. Většina lidí s psychickým onemocněním není agresivnější, než jejich zdraví vrstevníci. Když se tak už stane, je agrese nejčastěji výsledkem pocitu ohrožení, který může být založen na bludech a který se nejčastěji projevuje vůči členům nejbližší rodiny nemocného. Ústavní nedobrovolná léčba je možná jen v případech, kdy se agrese jasně jeví a kdy je nemocný nebezpečný sobě či okolí. Pak je možné volat policii, popřípadě záchranku.
Avatar

Vlaďka

Odpověď peer poradce:
Dobrý den. Rozumím tomu, že je velmi nepříjemné bydlet v blízkosti někoho, koho se nějakým způsobem obáváte. Uvádíte, že soused se nechce léčit a veškerou odbornou péči odmítá. Cítili byste se klidnější, kdyby se soused léčil a byl kupříkladu někde hospitalizovaný. Není však možné nikoho hospitalizovat proti jeho vůli, pokud není přímo nebezpečný sobě, nebo svému okolí. Pokud byste tedy kupříkladu zavolali policii nebo sanitku, vyhodnotili by situaci a pokud by neshledali nějaké přímé ohrožení, nijak by nezasáhli. Nevím, zda jste o svých obavách mluvili například se sousedovým otcem, který se o něj stará. Myslím, že by se vaše obavy mohly částečně zmenšit, pokud byste měli více informací. Vím, že byste potřebovali nějaké konkrétnější praktické řešení situace, ale v takovýchto případech bohužel rychlá řešení většinou neexistují. Mnohdy se lidé neléčí mnoho let, dokud se třeba jejich stav nějak výrazně nezhorší a pak teprve se začne něco dít. Přeji vám poklidné soužití a pěkné letní dny.


Zpět na seznam