BAP psychologický posudek

Dobrý den, můžete mě prosím přeložit závěr posudku do češtiny? Psychologické vyšetření prezentuje obraz nezralé, simplexní osobnosti, bez dostatečných kognitivních i afektivních zdrojů a schopnosti kontrolovat vlastní rozhodování a konání. S takovým obrazem osobnostní organizace se potkáváme u disociálních poruch osobnosti.Děkuji
Avatar

Michael Kostka

Odpověď odborníka:
Dobrý den, pravděpodobně vás zklamu tím, že překlad nenabídnu, přestože jsem příznivcem srozumitelného předávání informací klientům a co největší otevřenosti. V tomto uspořádání komunikace lze stěží nabídnout více než "slovníkový" překlad, který může být významně zavádějící, a můžete ho navíc provést sám. Význam odborné terminologie (zřejmě ve většině oborů) spočívá v tom, že význam termínů je přesně definován. Tyto definice nespočívají v pouhém nahrazení slova českým, ale pro jejich pochopení je potřeba širší rámec předávaný např. i v rámci dlouhodobého studia. Při předávání - "překládání" těchto informací laikovi je třeba vysvětlit alespoň částečně i tento kontext. Při tomto procesu považuji za zásadní, mít možnost průběžného ověřování, jak dotyčný sdělovanému rozumí, jaké má znalosti a představy a formu i obsah sdělení tomu přizpůsobovat. (Nejedná se tedy o překlad, ale spíše výklad.) Dalším problémem pak je, že závěr psychologické zprávy lze jen omezeně vykládat bez znalosti zprávy jako takové. Závěr shrnuje do 2-3 vět práci, která má obvykle několik stran a ke které vede několik hodin rozhovoru, testování, vyhodnocování atd. Vysvětlení tohoto závěru by vám nejlépe poskytl přímo psycholog, který ho vypracoval. Požádat můžete samozřejmě i psychologa jiného, který ale bude muset mít zprávu k dispozici.
Avatar

Jana

Odpověď peer poradce:
Dobrý den, na váš dotaz bohužel nejsem kompetentní odpovědět.


Zpět na seznam