dotaz - napadení psychologického posudku

dobrý den, je prosím možné napadnout psychologické vyšetření v rámci rozvodového řízení … testy jsem vyplňovala ve slovenštině, na chodbě v provozu lidí z ostatních kanceláří. Po vyšetření dětí byla dána možnost manželovi a já už jsem nebyla k dětem přizvána. Dětem byly podsouvány odpovědi - domaluj obrázek rodiny, chybí tam ještě další člen / slovenská babi / Telefonicky se kontaktovala s poradnou prababička ze strany manžela ….manžel měl čtyř hodinový prostor k pohovoru já pouze hodinu.. je takový postup správný a je to standartní přístup děkuji d. krejčová
Avatar

Michael Kostka

Odpověď odborníka:
Dobrý den, podotýkám, že jsem klinický psycholog bez přímých zkušeností se soudním znalectvím a vycházím tedy ze znalostí obecnějšího charakteru. V první řadě je rozdíl mezi tím, zda si soud vyžádal zprávu od psychologa či poradny kam někdo z vás dochází (a doplňuje si tak informace z jednoho z řady možných zdrojů), nebo zda se jednalo o psychologické vyšetření soudním znalcem. Každý znalecký posudek (nejen psychologický) je možné rozporovat. Jak je nejvhodnější to udělat ve vašem konkrétním případě, je spíš otázka na právníka či odborníka zběhlého v rozvodově právních záležitostech (to může být např. i pracovnice OSPOD, soudní znalec..). Lze např. uvažovat o zadání oponentního posudku, žádat o revizní posudek, napadnout posudek u soudu atd. To se ale odvíjí od toho, kdo a za jakým účelem zmiňovaný posudek zadával a v jaké fázi soudní řizení je. Není zřejmé, zda již znáte výsledek posudku a jste s ním nespokojena, nebo zda ve vás pochybnosti vyvolává to, jak vyšetřování probíhalo. V obecné rovině nelze automaticky spojovat výhodnost delšího rozhovoru či testování ve smyslu "klientovi kterého déle vyšetřuji nadržuji". Vyšetření trvá déle také v případě, pokud je hledání odpovědi složité a zdlouhavé. Výzvu dítěti, kdo na obrázku chybí, nepovažuji automaticky za podsouvání - záleží to ale na celkovém kontextu, i na tom, jak se následně s obrázkem pracuje. Chápu nicméně, že vám tyto okolnosti nebyly příjemné a vzbuzují ve vás obavy. Pokud máte v rámci vyšetření ještě další setkání, považoval bych za vhodné, abyste tyto obavy sdělila a nechala si důvody vysvětlit. Taktéž by bylo vhodné vyšetřujícímu sdělit, pokud jste neměla dost prostoru říct vše podstatné. Přeji, ať se vám podaří dobrat uspořádání co nejvíce přijatelného pro všechny zúčastněné, zvláště pak vaše děti.


Zpět na seznam