K rukám psychologa

Dobrý den, jaké problémy mají děti v dospělosti které jsou adoptované ? Já osobně jsem adoptovany a cítím na sobě ,, nevyrovnanost" a jiné problémy.
Avatar

Michael Kostka

Odpověď odborníka:
Dobrý den, podrobná odpověď na vaši otázku by vydala spíše na knihu. Obecná odpověď je obtížná, protože záleží na mnoha faktorech - kromě těch platných pro každého (např. vrozených dispozicích) mohou být významné např.: zážitky z původní rodiny, zkušenosti z institucí a zařízení, přijetí a atmosféra v náhradní rodině, přijetí či vylučování v širším okolí, způsob začlenění faktu adopce do představy o fungování světa a sebeobrazu (přijetí/ nejistota/ nespravedlnost) atd. U všech faktorů pak dále záleží nejen na kvalitě (jaké byly), ale i v jakém věku působily, jak dlouho, zda jsou i nějaké odlišné či opačné zkušenosti. Na to, jakou podobu pak obtíže budou mít , má vliv i intuitivní (a neuvědomovaná) snaha se s tím vším vyrovnat a nějakým způsobem to kompenzovat. Předpokládám, že zkušenosti spojené s adopcí mohou vést především k problémům v oblastech vztahu k sobě a blízkým lidem včetně partnerů, nejistotě, úzkostem a kolísání nálad. (Tyto obtíže se samozřejmě mohou vyskytovat i u lidí, kteří adopcí neprošli.) Nevím nakolik to, co označujete jako "nevyrovnanost" odpovídá tomu co zde uvádím, stejně tak nemám možnost odhadovat, nakolik je to přímo důsledkem toho, že jste byl adoptován. Nicméně, pokud vám to komplikuje život, bylo by vhodné vyhledat psychologa či psychoterapeuta, s jejichž pomocí je obvykle možné takové obtíže zlepšit. Pokud vás v tuto chvíli zajímají spíše obecné informace, můžete sáhnout např. po některé z knih psychologa Zdeněk Matějčka, který se tímto tématem zabýval většinu svého života. Přeji hodně štěstí.


Zpět na seznam