přístup pacienta k psychologické dokumentaci

Dobrý den, byl jsem psychiatrem odeslán na komplexní klinicko-psychologické vyšetření. Rád bych se seznámil s obsahem zprávy, kterou po vyšetření zpracoval klinický psycholog, ev. si pořídil její kopii (opis). Údajně ale psycholog prý nesmí tuto zprávu pacientovi předložit. Jen psychiatr prý rozhodne s čím mohu být z té zprávy seznámen. Je to tak? Prosím o poučení koho a o co mohu požádat, abych získal informaci v tomto konkrétním případě a jak v případě odmítnutí postupovat. Děkuji Antonín O.
Avatar

Jana Rašková Ottová

Odpověď odborníka:
Dobrý den pane Antoníne, Úplně Vám rozumím, že máte zájem vědět, co je obsahem zprávy klinickopsychologického vyšetření, které máte za sebou. Obvykle takové vyšetření stojí klienta hodně času a úsilí. Jeho výsledek pak bývá odpovědí na diagnostickou otázku, se kterou se psychiatr na psychologa obrací, kterou někdy se svým klientem někdy probírá a někdy nikoliv, záleží na praxi konkrétního psychiatra. Co se týče Vaši otázky koho a o co můžete požádat abyste zprávu mohl získat, jedná se vlastně o žádost o získání zdravotnické dokumentace (dokumentace, kterou si vede Váš psychiatr a vyšetření se stává její součástí), jejiž podmínky v naší zemi upravuje zákon č. 372/2011 Sb. ozdravotních službách. Ten říká, že máte právo na nahlížení do zdravotnícké dokumentace, na výpis či kopii z ní a zdravotník Vám to je povinnen umožnit. Z této povinnosti však je souladu s ust. § 65 tohoto zákona vyjmuta možnost nahlížet do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky. Na ně má pacient nárok pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů. Když se to pokusím přeložit na Vaši situaci, pak to není psychiatr, kdo rozhoduje s čím můžete být ze zprávy seznámen, ale právě tetno zákon a jeho ustanovení. Pokud tedy zpráva z vyšetření obsahuje záznamy psychodiagnostických metod, které jste spolu prováděli, pak opravdu bohužel nemáte nárok do ni nahlédnout ani obdržet kopii. Na co ovšem nárok určitě máte, je interpretace výsledků testů. Každý psycholog má individuální způsob, jakým zprávu sepisuje, obvykle je však interpretace výsledků vyšetření obsahem závěru této zprávy. Se závěrem Vás může seznámit jak psycholog tak psychiatr, zálěží na domluvě mezi nimi a s Vámi. Bývá zvykem, že s interpretací výsledků seznamuje klienta psychiatr a to z praktického důvodu, že spolu jsou nadále v kontaktu a mohou to zahrnout do své spolupráce. Věřím, že zájmem Vašeho psychiatra je seznámit Vás se všemi informacemi, které Vám mohou být užitečné a prospěšné v procesu léčby. Ptáte se ještě, jak postupovat, pokud bude vaše žádost o interpretaci výsleků, na které máte nárok, zamítnuta. Pak je vhodné podat žádost písemně, lékař má povinnost Vám vyhovět do 30 dní od obdržení žádosti. V případě, že nebude žádosti vyhověno ve stanovené lhůtě, můžete se domáhat splnění této povinnosti soudní cestou. Přeji Vám, ať se Vám dobře daří, a ať zjištěné informace využijete co nejlépe.


Zpět na seznam