Psychopat zeť

Dobrý den. Náš zeť je velmi pravděpodobně psychopat, postupně nás izoloval od vnuka i od dcery, resp. je od nás. Dcera s námi rovněž nekomunikuje, prý "nedodržujeme pravidla", např. jsme se přes plot dívali do MŠ na hrající si děti, mezi kterými vnuk byl. Situace je složitá, nemohli mít děti kvůli zdr. stavu dcery, asistovaná reprodukce se nedařila, dcera potratila na konci 5.měsíce, syna (našeho vnuka)adoptovali, takže se dcera cítí vinna. Pokud víme, již nekomunikuje ani s několika málo kamarádkami. Prosíme o radu, jakým způsobem s dcerou jednat, aby věděla, že ji v nouzi podržíme, že ji máme rádi... Případně prosím o kontakt na nějakou specializovanou poradnu. Děkuji. S pozdravem Marie, Praha
Avatar

Michael Kostka

Odpověď odborníka:
Dobrý den, situace kterou popisujete je složitá a bezpochyby i emocionálně náročná. Obecně bývá v podobných situacích vhodné snažit se udržet alespoň nějaký kontakt, a pokud to není možné, tak alespoň "otevřené dveře" k znovunavázání vztahu. Bývá výhodné zaměřovat se na to, co nás spojuje a upozaďovat to, na čem se shodnou tnemůžeme či nás rozděluje. Pokud jste to ještě nezkoušeli, snažil bych se především zjistit co nejvíce o důvodech, které vaší dceru k omezení kontaktu vedly. I když je to obtížné, snažil bych se její důvody co nejvíce pochopit a zdržet se interpretací či hodnocení. Dále bych se od ní snažil zjistit jaká forma či okolnosti by jí kontakt umožnily či usnadnily. Je možné, že zjistíte že situaci vidí jinak než vy, s čímž můžete zcela nesouhlasit, zároveň by to však bylo vhodné respektovat jako její (třebas i mylný) osobní názor. Pokud není možné si o tom promluvit osobně, zkoušel bych jiné formy - dopis, email ap. Vhodné by bylo vyhnout se nátlakům, které mohou vést k dalšímu vyhýbání - např. naléhání a výčitek. Za vhodnou naopak považuji nabídku, že se na vás může obrátit když změní názor nebo bude potřebovat pomoc, případně i sdělení že jí přes tyto okolnosti máte rádi. Bude-li třeba, je možné to párkrát za rok zopakovat. (Opět je vhodné aby formou opravdu šlo o nabídku nikoli tlak či výčitku.) V neposlední řadě bych vám doporučoval, abyste nazapomínali ani na vlastní potřeby a zájmy. Přestože vás to zřejmě velice mrzí, ničemu nepomůže, když si z tohoto trápení učiníte středobod života. Co se týká specializovaných poraden, záleží na kontextu celé situace. Můžete se obrátit na "poradnu pro rodinu a mezilidské vztahy", pokud jde o násilí (včetně psychického) existují specializované poradny pro oběti domácího násilí. Pokud se domníváte že za důvody izolace je sektářská ideologie, může být užitečná poradna společnosti pro studium sekt a náboženství. Přeji vám dostatek trpělivosti i to, aby se vám nakonec podařilo váš zájemný vztah zlepšit.


Zpět na seznam