Samota

Dobrý den, stále se mi opakuje stejná situace. Přes všechno mé úsilí jsem sama. To potom vede do úzkostného koloběhu. Snažila jsem se vytvořit si přátele. Ale nepovedlo se to. Vždy jsem musela být aktivní já. Zásobovat okolí vtipy. Ale ani to nepomohlo. Pokud se neozvu já, nemám skoro reakce. Okolí se o mě nezajímá, jak potřebuji a to mě vede do úzkostí, regresu, pocitu selhání, sebekritiky, dumání nad mým "selháním a chybami", i když jsem vytvořila obrovské množství úžasných a pozitivních věcí. Jste schopen mi poradit, jak tento automatický způsob pádu do sebekritiky, obviňování sebe i druhých zastavit a vymyslet vlastně jiný hodnotový a myšlenkový návyk? Děkuji
Avatar

Jana Rašková Ottová

Odpověď odborníka:
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz k nám. Vnímám z něj, že o sobě dokážete velmi dobře přemýšlet, že situaci, která se Vám opakuje, máte zpřehledněnou a je pro Vás i nějak srozumitelná. To je perfektní základ k tomu, s ní zkusit něco udělat, pohnout směrem k Vaší větší spokojenosti. Zajímalo by mne, jakou vy sama máte představu o tom, proč okolí přestane reagovat, když vy přestanete být aktivní? Že poté upadáte do sebekritiky a sebeobviňování je vcelku normální a pochopitelná reakce, jelikož jste možná zklamaná a smutná z toho, že to nefunguje tak, jak byste si přála, že se Vám vynaložená energie a snaha asi nevrací. Možná ale vidíte Vaši kritiku sebe sama neadekvátní tomu, co jste dokázala a jaké pozitivní věci jste vytvořila. Možná jsou to tedy dvě oblasti, na které se ptáte, a to, jak navázat a udržet dlouhodobé uspokojivé (vzájemné) přátelské vztahy, a jak zacházet s přehnanou sebekritikou a pocity selhání. K tomu, abychom odhalili hlubší dynamiku toho celého procesu, proč a jak se Vám to děje, bychom společně museli hledat další souvislosti v minulých vztazích ve Vašem životě. Často právě hlubší pochopení našich motivací, potřeb a naučených vzorců může již samo o sobě přinést změnu. Toto nejlépe nahlédnete v systematické dlouhodobé psychoterapii a proto moje doporučení bude zejména obrátit se na psychologa ve Vašem okolí a věnovat čas dlouhodobější spolupráci. Můžete zkoumat, jestli si hledáte vhodné typy lidí do vztahů, které očekáváte, zda Vaše vztahy obsahují důležité “ingredience” (různé stupně blízkosti pro různé typy vztahů, kontinuitu, zájem, komunikaci,..). Ohledně sebekritiky je dobré zkusit objektivně zhodnotit, v čem je založena na faktech a hledat cesty jak ji zmírnit. Zajímavá a obsáhla je k tomuto tématu kniha od Prof. MUDr Jána Praška - Jak vybudovat a posílit sebedůvěru. Držím palce, ať najdete pro Vás dobrou cestu ven z toho, co se Vám opakuje.


Zpět na seznam