žádost o smazání zprávy

Dobrý den, když se k vám dostane omylem zpráva, neboť tazatel si pořádně nepřečetl pravidla a myslí si, že zprávu zašlete pouze jemu na mail a nezveřejníte to, uděláte mu tu laskavost, že tuto zprávu po naléhavých prosbách smažete? Vyhovujete žádostem klientů? Když tedy tak dbáte o jejich duševní zdraví, jak se prezentujete. Děkuji za zprávu.
Avatar

Michael Kostka

Odpověď odborníka:
Dobrý den, informace o tom, že dotaz i odpověď jsou automaticky zveřejněny jsou jasně uvedeny na stránkách poradny. Navíc, předtím než je možno vložit dotaz, vidí tazatel na stejné obrazovce i několik posledních dotazů, které byly položeny. Považuji tedy informování o tomto mechanismu za zcela dostatečné, potažmo pak vložení dotazu za vyjádření souhlasu s pravidly poradny. Do dotazů zasahujeme zcela výjimečně - pouze v případech ochrany anonymity (např. smazáním celého jména dotazovaného), vymazali jsme několik do poradny nepatřících vulgárních výkřiků (za 3 roky fungování poradny se tuším jednalo o jednotky případů). S žádostí o smazání dotazu jsme se v tomto případě setkali poprvé. Za nejvýznamnější přínos zveřejňování dotazů i odpovědí považuji : 1) možnost dozvědět se o problematice z dotazu někoho jiného i když se položit dotaz z nějakého důvodu zdráhám či obávám. 2) Zjištění, že tento typ problémů nemám sám i to, že řada dalších lidí řeší jiné závažné problémy. 3) Možnost položit dotaz zcela anonymně – např. z fiktivní emailové adresy a odpověď si přečíst na webu. Přestože se váš dotaz týká jedné zcela konkrétní situace, nemohu s ohledem na zachování důvěrnosti, být zcela konkrétní. Jak jsem již zmiňoval výše, s takovouto žádostí jsme se setkali poprvé a bylo třeba tento etický problém zvážit. Jak již ze samotné existence „etického dilematu“ vyplývá, nejedná se o situaci, která by měla jedno zcela dobré a jedno zcela špatné řešení (pak by nebylo co rozvažovat). V daném případě jsme v první řadě zvažovali, zda může položení dotazu nějak poškodit člověka, jehož se dotaz týká, přičemž jsme žádný významnější mechanismus, který by k tomu reálně mohl vést nenalezli, a ani žádost o stažení žádný přesvědčivý důvod neuváděla. Taktéž jsme v dotazu nenalezli takové informace, které by dle našeho mínění neúměrně zvyšovaly riziko identifikace. Na druhé straně nám pak přišlo důležité, aby se tazatel (i případné další lidé v obdobné situaci) zveřejněním odpovědi o řešení takového typu obtíží dozvěděli, protože situace osoby, jíž se dotaz týkal, a potažmo celé rodiny nám přišla dosti závažná. Přeji hezký den
Avatar

Jana

Odpověď peer poradce:
Dobrý den, na vložené dotazy odpovídáme podle našeho nejlepšího vědomí a vzhledem k anonymní povaze poradny nejsme schopni posuzovat, zda byly položeny omylem nebo úmyslně. Pokud v nich nejsou uvedeny informace vulgární, propagující nějaké extrémistické názory nebo ideologie, dotazy nejsme oprávněni mazat. Dále také dbáme na ochranu identity tazatele a jeho soukromí. V případě, že se ve vloženém dotazu objeví celé jméno nebo údaje, podle kterých lze tazatele identifikovat, dotaz je anonymizován. Naše poradna je formou veřejné informační platformy, tedy dotaz jednoho tazatale a odpovědi na něj mohou pomoci několika dalším čtenářům se stejným problémem. To je dalším důvodem, proč zcela anonymní dotaz, který nemá ani jinak závadný obsah, nejme oprávněni mazat.


Zpět na seznam