finanční hospodaření

Dobrý den, dcera s diagnózou paranoidní schizofrenie pobírá invalidní důchod. I přes pomoc SP není schopna rozumně hospodařit - jde o to, že někdy důchod neodevzdá, utratí v průběhu 5 dní a nemá za co žít do konce měsíce. Zvažujeme žádost o opatrovníka, jak je potřeba postupovat?
Avatar

Petr Sturma

Odpověď odborníka:
Dobrý den. Musíte podat návrh na omezení ve svéprávnosti k místnímu soudu (buď okresnímu, nebo obvodnímu). Návrh by měl obsahovat jednak důvody pro omezení ve svéprávnosti, pak také návrh v čem konkrétně by Vaše dcera měla být na svých právech omezena a můžete i současně navrhnout, kdo by podle Vás měl být opatrovníkem. Bylo by asi vhodné tuto záležitost probrat s ošetřujícím psychiatrem Vaší dcery, protože soud v tomto případě nechá vypracovat znalecký posudek v oboru psychiatrie, který je pro následné rozhodování soudu velmi důležitý. Ošetřující psychiatr Vám tak může sdělit, zda je návrh na omezení svéprávnosti podle jeho názoru opodstatněný. Zvažte také, jestli by následně opatrovnickou funkci vykonával někdo z rodiny, nebo jestli by se této role měl ujmout například veřejný opatrovník z místního úřadu. Nevím jak na tom momentálně Vaše dcera je, ale pokud je to alespoň trochu myslitelné, zkusil bych se o tom pobaviti s ní, jestli by například nesouhlasila s s nějakou mírnější formou dohledu nad jejím hospodařením, než je razantní zásah do jejích práv, kterým omezení svéprávnosti bezpochyby je. Stejně tak mi připadá dobré to, co zmiňuje peer poradkyně - probrat se sociální pracovnicí, jestli by u Vaší dcery nebyl ještě nějaký prostor pro edukaci a nácviky hospodaření. To by nakonec bylo vhodné i v případě, kdy by k omezení svéprávnosti došlo, protože ani to není nevratný a neměnný stav. Přeji Vám, abyste tuto nelehkou situaci zvládli vyřešit ke spokojenosti všech zúčastněných.
Avatar

Jana

Odpověď peer poradce:
Dobrý den, s tímto nemám vůbec vlastní zkušenost, tak musím nechat odpověď na sociálním pracovníkovi. Jen mě k tomu napadá, že by možná vaší dceři pomohl i nějaký kurz na toto téma, nácvik, trpělivá a soustavná odborná pomoc k tomu, aby hospodaření zvládla sama. Píšete, že jí pomáhá SP - ale co když tento pracovník nemá dostatečné pedagogické kompetence, ani dostatek prostoru k tomu, aby ji to naučil? Nechci vám místo rady dávat otázky, jen jsem vás chtěla podnítit k hledání cest, jak by to dcera třeba zvládla. Pokud jste to již všemi způsoby zkoušeli, omlouvám se za nejspíš neužitečný námět a držím palce, ať najdete řešení.


Zpět na seznam