Výše sociálního pojištění

Hezký den. Můžete mně prosím napsat, kolik procent z hrubé mzdy se odvádí jako sociální pojištění jdoucí na důchod na čssz? Děkuji Vám pěkně.
Avatar

Petr Sturma

Odpověď odborníka:
Dobrý den, zaměstnanec odvádí na důchodové pojištění 6,5% z vyměřovacího základu, tedy ze souhrnu příjmů podléhajících dani z příjmu. To je tedy většinou totéž, co hrubá mzda. těchto 6,5% jde čistě na důchodové pojištění. Další pojistné platí za zaměstnance zaměstnavatel, který kromě důchodového pojištění platí i další složky sociálního pojištění, kterými jsou nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. V případě osob samostatně výdělečně činných je to 29,2% z vyměřovacího základu, respektive 31,5% pokud si platí i nemocenské pojištění, což ale není povinné. Jinak je tomu také v případě, že se účastníte takzvaného II. pilíře důchodového pojištění. Pak zaměstnanec odvádí 8,5% a OSVČ 31,2%. K aší otázce mi připadá dobré zmínit ještě skutečnost, že celé sociální pojištění, včetně jeho důchodové složky nejdou přímo k ČSSZ, ale jsou příjmovou složkou státního rozpočtu a z něho jsou pak prostředky převáděny ČSSZ na výplatu důchodů.


Zpět na seznam