Stopstigma

Vítejte na stránkách Stopstigma!

Cílem stránek je informovat o duševním zdraví a duševních problémech, dodávat naději a měnit postoje veřejnosti, profesionálů, ale i těch, kdo mají sami nějaké potíže. Jak už sám název Stopstigma napovídá, naší snahou je zvýšit povědomí o duševních nemocech, snížit stigmatizaci, negativní „nálepkování“ nemocných, jejich blízkých a celého oboru péče o duši. Navzdory narůstajícímu počtu duševních poruch, stále panuje mnoho předsudků a mýtů, které mohou výrazně ohrožovat možnost zotavení.

Unikátním přínosem stránek Stopstigma je, že na nich kromě odborníků spolupracují také peer pracovníci – lidé, kteří mají sami vlastní zkušenost s duševním onemocněním, úspěšně jej zvládají a svoji zkušenost nabízejí jako obohacení ostatním.

Využijte i Vy stránek Stopstigma k získání informací, rad a povzbuzení. Zotavení z duševního onemocnění je možné, pokud se nemocným dostane správné péče a podpory.

Provozovatelem tohoto webového portálu je Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, krátkou historii stránek naleznete zde.
 

Lidé se schizofrenií mají pouze jednu osobnost


Schizofrenie nemá nic společného s rozdvojením osobnosti. Je to onemocnění, zdravotní stav, který ovlivňuje běžné fungování mozku a zasahuje do jeho schopnosti myslet, cítit a jednat. Někteří lidé se kompletně zotaví a po nějakém čase většina z nich pociťuje ústup příznaků nemoci. Ačkoli zatím nemáme prostředek k úplnému vyléčení tohoto onemocnění, o jeho léčitelnosti není pochyb. Pro lidi trpící schizofrenií je velmi zraňující, když je jejich diagnóza mylně vysvětlována jako rozdvojení osobnosti.

Duševní onemocnění jsou léčitelná


Navzdory obecnému přesvědčení se velká část lidí s duševním onemocněním dokáže ze svého onemocnění zotavit, pokud se jim dostává vhodné a také dlouhodobé podpory a léčby. Některým jejich onemocnění přináší znevýhodnění v psychosociální rovině. Naprostá většina lidí s psychosociálními obtížemi je ale schopna samostatného fungování v rámci komunity, pokud k takovému životu dostanou příležitost a také podporu.

Duševní onemocnění je běžné


Přibližně polovina populace se v některé fázi svého života potýká s duševním onemocněním a jeden z pěti lidí pak zažívá obtíže spojené s duševním onemocněním každý rok. U jednoho člověka ze sta se v průběhu jeho života rozvine schizofrenie a u dvou lidí ze sta pak bipolární porucha.

Naprostá většina lidí trpících duševním onemocněním nemá obecně sklony k násilnému chování


To, že někdo trpí duševním onemocněním, neznamená, že se bude chovat násilně. Lidé léčící se s duševním onemocněním nejsou nebezpečnější a nemají větší sklon k násilí, než běžná populace. Mnohem častěji bývají naopak obětmi násilného jednání a obzvlášť vysoké je riziko, že ublíží sami sobě. Malá skupina lidí s duševním onemocněním může mít vyšší sklony k násilí. Většinou to bývají lidé, kteří už se násilně zachovali v minulosti, lidé kteří zneužívají drogy, nebo alkohol a lidé, kteří nejsou léčení, nebo neužívají medikaci tak, jak je předepsána. Duševní onemocnění je spojeno jen s malou částí násilných činů.

Většina lidí s duševním onemocněním se může léčit v komunitě, kde žijí


U většiny duševně nemocných není, díky moderní medikaci a léčebným postupům, v zásadě žádný důvod, aby byli hospitalizováni v nemocnici. Když už, jejich pobyt v nemoci bývá v rozsahu několika týdnů, a to v situacích, kdy jim není dobřem, tak jako u jiných typů onemocnění. V současnosti je kladen důraz na léčbu v rámci komunity, aby tito lidé mohli dál žít ve svých domovech. Nicméně, měli bychom se ujistit, zda mají duševně nemocní v rámci komunity dostatečnou podporu týkající se ubytování, rehabilitace, trávení volného času, nebo návratu do práce. Pochopení a respekt, je důležitou formou podpory, kterou jim my všichni můžeme poskytnout.