Jan Beneš

Jan Beneš

MUDr. Jan Beneš vystudoval 2.LF UK a následně od r. 2011 do r. 2017 pracoval jako psychiatr v PNB. Od r. 2012 absolvuje výcvik v Institutu pro vzdělávání v psychoterapii SUR. Specializační vzdělávání v oboru psychiatrie zakončil zkouškou v roce 2016, v závěrečné práci se zabýval možnostmi implementace recovery principů do systémů péče o duševní zdraví. Od r. 2016 spolupracuje s terénním týmem Fokusu Mladá Boleslav a se vznikem CDZ Mladá Boleslav v r. 2019 se stal jeho hlavním psychiatrem. V r. 2018 se pro MZČR účastnil projektu Deinstitucionalizace, v rámci jedné z klíčových aktivit vykonával odbornou činnost týkající se hodnocení kvality psychiatrických nemocnic podle toolkitu WHO. Od r. 2018 se účastní dalšího reformního projektu pro MZČR Podpora nových služeb v péči o adiktologické pacienty – tvorba Multidisciplinárního týmu pro adiktologii (AMT).


Zpět na seznam