Jiří Štefl

Jiří Štefl

Jiří Štefl je jedním z prvních deseti peer konzultantů, které Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví podpořilo. S rolí peer konzultanta se seznámil na stáži v Holandsku. Od roku 2013 pracuje jako peer konzultant ve Fokusu Mladá Boleslav a od roku 2014 se podílí v CRPDZ na dalším vzdělávání peerů a týmů, kde peer konzultanti pracují. Nejvíce se při vzdělávání peer konzultantů věnuje práci s příběhem zotavení, supervizím a metodickým poradám. V posledních třech letech působí v CDZ Mladá Boleslav a velmi jej naplňuje práce v multidisciplinárním týmu.


Zpět na seznam